Μετατροπή νομίσματος
Τιμή για μετατροπή


Από


Σε




Ο μετατροπέας νομισμάτων χρησιμοποιεί, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα