Νομική κάλυψη
Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους και έμπιστους Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα απαντήσουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις συναλλαγές σας.

Όλες οι συναλλαγές ακίνητης περιουσίας υπάγονται σε ένα καθιερωμένο νομικό πλαίσιο.

Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους και έμπιστους Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα απαντήσουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις συναλλαγές σας.
Στην αγοραπωλησία ακινήτων η παρουσία δικηγόρων είναι κατοχυρωμένη από το Νόμο ως προαιρετική.

Για το λόγο αυτό Σας προτείνουμε πλήρη νομική κάλυψη και προστασία από δικηγόρους με πολυετή πείρα στο χώρο των ακινήτων, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας τις συναλλαγές Σας, όπως λέμε, χωρίς φόβο και πάθος, υπερασπιζόμενοι πάντα αντικειμενικά τα συμφέροντα αμφοτέρων πλευρών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητάς τους, καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου από τα Βιβλία Μερίδων. Ο έλεγχος καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 40 ετών. Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν "βάρη" (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, κλπ.) Επίσης, διερευνάται η πιθανή διεκδίκηση του ακινήτου από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο.

Αν το ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του ιδιοκτήτη από κληρονομιά, γίνεται έλεγχος στην ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό κληρονομιτηρίου και το πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης και μη ακύρωσης του ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν είχε εκδοθεί κληρονομιτήριο, από τον αντίστοιχο Δήμο η Κοινότητα ζητούνται πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών.

Επίσης, ζητούνται πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό μη αμφισβητήσεων του κληρονομικού δικαιώματος και πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς.

Όταν ο πωλητής του ακινήτου έχει εμπορική δραστηριότητα, πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως, ή αν έχει υποβάλει αίτηση πτωχεύσεως ή αν η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.

Αποδέχομαι Μάθετε περισσότερα