Αναζήτηση στο χάρτη
Τα ακίνητα εμφανίζονται στο χάρτη ως κόκκινες πινέζες. Χρησιμοποιήστε το zoom για να εστιάσετε ή να αναπτύξετε μια περιοχή.
Κάνοντας κλικ σε μια κόκκινη πινέζα, εμφανίζονται οι πληροφορίες του ακινήτου.