Συχνές Ερωτήσεις
Η Αποκλειστική Εντολή
Είναι η έγγραφη δέσμευση του πωλητού ή αγοραστού απέναντι στο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, ότι αναθέτει αυτό και μόνον την αποκλειστική προώθηση και διαχείριση του ακινήτου του για ορισμένο χρόνο όπως για 6 ή 12 μήνες, με την προϋπόθεση ότι το γραφείο θα λάβει την προμήθειά του οπωσδήποτε, μόνον εάν η πώληση γίνει στο συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η Αποκλειστική Εντολή είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης ενός ακινήτου γιατί το Κτηματομεσιτικό Γραφείο χρησιμοποίει όλα τα νόμιμα μέσα για την διαφήμιση του ακινήτου, χωρίς να έχει το φόβο ότι η γνωστοποίηση του ακινήτου θα του στερήσει την πληρωμή του.

Η Απλή Εντολή
Σημαίνει απλά ότι ο πωλητής ή ο αγοραστής δεσμεύονται απέναντι στο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, μόνον στην περίπτωση που η αγοροπωλησία γίνει μόνο από αυτό το Κτηματομεσιτικό Γραφείο. Δηλαδή δεν θα πληρωθεί το γραφείο εάν η αγοροπωλησία γίνει από τον ίδιο τον πωλητή – αγοραστή ή άλλο γραφείο.

Οι Αμοιβές των μεσιτών
Ο Μεσίτης αμοίβεται από όλα τα μέρη που εκπροσωπεί αφού έχει έγγραφη ή προφορική εντολή. Ενεργεί με συνέπεια και αξιοπιστία για την ολοκλήρωση της σύμβασης και πληρώνεται κατά 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής εάν υπάρχει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και με πλήρη εξόφληση όταν ολοκληρωθεί η σχετική σύμβαση. H αμοιβή του είναι αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ του ιδίου και του πελάτη του. Tο ίδιο ισχύει για τις εκτιμήσεις-πραγματογνωμοσύνες καθώς και για τις μελέτες αξιοποίησης γης .

Βάρη Ακινήτου
Είναι η υποθήκη, η προσημείωση, η κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, η δουλεία επί ακινήτων, τα οποία σημειώνονται στα σχετικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του ακινήτου. Είναι εκείνοι οι χώροι οι οποίοι δεν προσμετρούνται στα νόμιμα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα, τα οποία δεν είναι περισσότερα από τους πολεοδομικούς συντελεστές κάλυψης, οι οποίοι ορίζονται από την πολιτεία. Είναι δηλαδή τα επιπλέον μέτρα τα οποία δηλώθηκαν ως κάτι άλλο όπως βεράντες και μετατράπηκαν στην πορεία σε δωμάτια.

Ημιυπαίθριος Χώρος
Είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μια τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

Αντικειμενική Αξία
Η αξία που ορίζει η εφορία βάσει δεδομένων της πολιτείας υπολογιζόμενη ανά τ.μ. για συγκεκριμένο κάθε φορά ακίνητο ανάλογα με τη θέση και τα χαρακτηριστικά του. Τα μεγέθη των αντικειμενικών αξιών υπάρχουν σε καταλόγους στις εφορίες. Η αξία αυτή σχεδόν πάντα διαφέρει και συνήθως είναι μικρότερη της εμπορικής - αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Πλήρης Κυριότητα
Ο έχων πλήρη κυριότητα επί ενός ακινήτου μπορεί να το διαθέτει κατά την αρεσκεία του και με όποιο τρόπο επιθυμεί, εφ' όσον αυτό δεν προσκρούει στο νόμο.

Επικαρπία
Εμπράγματο δικαίωμα που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Σε περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, η επικαρπία του εκάστοτε ακινήτου μπορεί να παρακρατηθεί από τον δωρητή και να περιέλθει στον δωρεόληπτη αυτόματα μετά τον θάνατο του δωρητή, ή προγενέστερα με συμβολαιογραφική πράξη.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.

Αποδέχομαι Μάθετε περισσότερα