Ποια κατηγορία ακινήτων έχει δεχτεί την μικρότερη απαξίωση
Άραγε ποια κατηγορία ακινήτων έχει δεχτεί την μικρότερη απαξίωση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης;
Εάν κάποιος, πριν 15 χρόνια, μας έλεγε πως η πιο ασφαλής επένδυση χρημάτων είναι η αγροτική, καλλιεργήσιμη γη, τότε θα νομίζαμε ότι δεν έχει φαντασία.
Αυτό που θα προσπαθήσουμε τώρα, είναι να περιγράψουμε την συμπεριφορά της αγοράς αυτή την χρονική περίοδο σχετικά με την αξία των καλλιεργήσιμων αγροτεμαχίων. Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων όπως και της καλλιεργήσιμης γης είναι ο κανόνας προσφοράς και ζήτησης.

Η προσφορά γης προς πώλησης τα τελευταία 3 έτη έχει μειωθεί και ο σπουδαιότερος λόγος είναι ότι οι ιδιοκτήτες πλέον αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αγροτεμαχίου, για την πρόσθεση ενός συμπληρωματικού εισοδήματος με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται οι ίδιοι τα αγροτεμάχια τους και να μην επιθυμούν την πώληση τους. Από την άλλη πλευρά οι υποψήφιοι αγοραστές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας είναι γεγονός ότι στρέφονται με αύξουσα συχνότητα προς τον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα η ζήτηση της γης τα τελευταία 2 έτη να έχει αυξηθεί, δεδομένου βέβαια ότι η ζήτηση αγροτεμαχίων την τελευταία δεκαετία, εξαιρώντας τα 2 προηγούμενα έτη, βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, διότι η αύξηση των αξιών σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αύξηση των δανειοληπτικών δυνατοτήτων, δημιουργούσε ενδιαφέρον επενδύσεων και αγοροπωλησιών στις επαγγελματικές και οικιστικές κατηγορίες ακινήτων.

Ένας άλλος παράγοντας που δημιουργεί ενδιαφέρον απόκτησης καλλιεργήσιμης γης και σε ένα διαφορετικό αγοραστικό κοινό είναι οι τελευταίες εξελίξεις της Κύπρου αποδεικνύοντας τρανά την αναξιοπιστία των τραπεζών στην εξασφάλιση και προστασία των κατατεθειμένων χρημάτων των πολιτών. Το συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό παρατηρεί επίσης την διαρκής πτώση των τιμών στις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων όπως κατοικίες, οικόπεδα, καταστήματα και παρόλο που φαίνονται ως μια ιδανική τοποθέτηση των χρημάτων σε μία από αυτές, στρέφει τον ενδιαφέρον του στην αγοροπωλησία της καλλιεργήσιμης γης, θεωρώντας ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων θα συνεχίσουν να μειώνονται οι αξίες τους στο προσεχές μέλλον. Επομένως την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η αγρογή, για πολλούς δείχνει να είναι μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις για την τοποθέτηση των χρημάτων, αν και η ακόρεστη και απρόβλεπτη φοροεισπρακτική διάθεση της χώρας μας θα μπορούσε να καταπαύσει μία τέτοια άποψη.

Σημαντικοί λόγοι που έχουν αποτρέψει την περαιτέρω αύξηση των τιμών στην συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων είναι η έλλειψη ρευστότητας και δανειοληπτικής ικανότητας. Για τα περισσότερα νοικοκυριά οι τράπεζες δεν χορηγούν εύκολα δάνεια ακόμα και αυτά που εγκρίνονται, απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει τουλάχιστον το ήμισυ της αγοραίας αξίας τοις μετρητοίς και να μην υπάρχει άλλο δάνειο σε ισχύ.

Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι η τιμή πώλησης ενός ακινήτου εν μέσω κρίσης, εξαρτάται και από τις ανάγκες που οδηγούν έναν ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου στην άμεση ρευστοποίηση του, ακόμη και στην περίπτωση των αγροτεμαχίων. Συνεπώς η τιμή του ακινήτου μειώνεται, ώστε να δελεάσει τον υποψήφιο αγοραστή.

Στην παρούσα περίοδο η ζήτηση για αγορά και ενοικίασης γης παραμένει στα ίδια επίπεδα τιμών την τελευταία δεκαετία.

Οι τιμές στην Αργολίδα καθορίζονται από την τοποθεσία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων αλλά και από άλλους εξίσου σημαντικούς παράγοντες όπως και η κατάσταση των δέντρων, η δυνατότητα άρδευσης, η πρόσβαση, η παροχή ανεμομεικτών κ.α. Ένα χέρσο αγροτεμάχιο που βρίσκεται στον κάμπο πωλείται σχεδόν στην διπλάσια τιμή από αυτό που είναι ορεινό ή σε κάποια πλαγιά βουνού. Επίσης οι τιμές των αγροτεμαχίων που περιέχουν εσπεριδοειδή στον κάμπο πωλούνται στην διπλάσια τιμή από τα χέρσα αγροτεμάχια του κάμπου.

Πιο συγκεκριμένα 1 στρέμμα χέρσο σε ημιορεινή περιοχή πωλείται από 1.000 έως και 2.000 €. Ένα στρέμμα χέρσο στον κάμπο πωλείται από 2.000 € έως και 3.500 €, ενώ ένα στρέμμα στον κάμπο με εσπεριδοειδή πωλείται από 4.000 € έως και 10.000 € εάν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση.

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι παραπάνω τιμές δίνονται κατά προσέγγιση και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η βέλτιστη χρήση του αγροτεμαχίου είναι για καλλιέργεια γης.

Από την δική μας πλευρά παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον για αγορά καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά δυστυχώς παράγοντες όπως οι μειωμένες εγκρίσεις δανείων και η έλλειψη ρευστότητας δυσχεραίνουν την αγοροπωλησία. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και την έλλειψη μεγάλου κλήρου. Οι επενδύσεις προϋποθέτουν μεγάλες εκτάσεις και από τις διαδοχικές κληρονομιές, η διανομή των αγροτεμαχίων γίνεται όλο και σε περισσότερα χέρια.

Η ορθολογική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος είναι εφικτό να μετατραπεί σε βαριά βιομηχανία και η επιστροφή στη γη μπορούν να αποτελέσουν την απάντηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση που μαστίζει τη χώρα.
Skouras Real Estate
Vous désirez acheter une maison à Nauplie?
Restez informés sur tout NOUVEAU Projet dans la ville.

Notre site utilise des cookies pour améliorer votre expérience.

J'ai Compris À plus savoir